slideshow 1

You are here

Bezoek Agropolis op 20 september 2023

We werden ontvangen in de hal van één van de hagelnieuwe gebouwen op het terrein van de Agropolis-site en vergast op een welkomstdrankje.


Presentje voor de voorzitter Hubert Brouns van Agropolis door onze voorzitter Piet Creemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een aangrenzende zaal kregen we een overzicht van de historiek en de opzet van Agropolis door de voorzitter Hubert Brouns, vader van minister Jo Brouns. Hij schetste hoe het gebied, dat nu ingenomen wordt door de site teruggewonnen werd op de door grindontginning verloren akkers gedurende de voorgaande decennia. Tussen Kessenich en Geistingen gingen naast de grindontginning tevens door KMO-uitbreidingszones en woonerven om en bij de 500 ha aan landbouwgronden verloren. In 2019 werden de eerste gebouwen op het bedrijventerrein van Agropolis op de teruggewonnen 40 ha opgericht. Agropolis een is initiatief van de investeringsmaatschappij LRM en vzw Boterakker. Andere partners zijn o.a. Provincie Limburg, gemeente Kinrooi, KULeuven, … Het doel van Agropolis is een incubator te vormen voor innovatieve projecten die de uitdagingen voor de toekomst van de landbouw en tuinbouw kunnen ondersteunen. Zo is er het wijzigende klimaat, de stikstofproblematiek, het verduurzamen van de teelttechnieken, enz. Op het ogenblik zijn er reeds 12 kantoren, 4 ateliers en 2 vergaderruimten voorzien.
Op de campus zijn reeds heel wat bedrijven actief. Enkele voorbeelden zijn:
- Lucky Plants, die via de verkoop van enerzijds kokossubstraat en anderzijds hun (ver)plantsysteem SmartyCoir de manier voor het verpotten van planten kan reduceren.
- Cannovex Cannovex is van plan klinische onderzoeken in samenwerking met farmaceutische bedrijven op te zetten om de veiligheid en werkzaamheid van de geselecteerde cannabinoïde kandidaat-geneesmiddelen aan te tonen en een markttoelating aan te vragen bij de EMA en de FDA.
- Pleunis Biochamp teelt biologische paddenstoelen zoals shiitakes, eryngii, beukenzwammen, oesterzwammen en maitakes. Al sinds de jaren 60 is de familie Pleunis expert in het kweken van paddenstoelen. In 2009 besliste zaakvoerder Koert Pleunis om zich op een duurzamere manier toe te leggen op het telen van specialere paddenstoelsoorten.
Daarnaast zijn er nog andere initiatieven zoals onderzoek op precisielandbouw, biogebaseerde micro-algen als bron van fycocyanine (blauwe kleurstof) ter vervanger van de artificiële variant, Briljant Blauw (E133). Promotie voor een bij de consument onbekend maar innovatief gewas Yakon, enz.

Telers kunnen gronden pachten voor 30 tot 50 jaar hetgeen interessanter is dan aankoop van deze gronden. Zo zijn is er een bedrijf Storm Seeds, een van de grootste groentezaadbedrijven van België, dat percelen voor kweek van soyazaad voor humane consumptie uitbaat.
Een ander voordeel voor de telers is CIRO (Coöperatieve Irrigatie Ruilverkaveling Ophoven) dat op het ogenblik 82 landbouwers op 2500 ha voorziet van bevloeiing. Het geheel bestaat uit 80 km leidingen die water aanbrengen bij 11 bar en verdelen over 40 à 60 haspels aan 40 m3/h. Dit resulteerde in totaal in 2 miljoen m3 water dat verdeeld werd per jaar.

Ook op gebied van technologische vernieuwing zijn er initiatieven zoals: robotisering, bodemscans, gebruik van drones, gps-sturing van tractoren,… Ook loopt er een project voor precisielandbouw  (ECO2) met o.a. bemesting met een GPS-aangestuurde kunstmeststrooier en een GPS-aangestuurd spuittoestel in samenwerking met Pibo-campus Tongeren, vzw Boterakker en PVL te Bocholt.

ZipDrill is een techniek om op ongeploegd land rechtstreeks maïs te zaaien hetgeen resulteert in een rijkere bodemstructuur.

Ook rond afvalverwerking is men actief. Het voedselverlies in Vlaanderen wordt geschat op 240.000 ton per jaar. Uit reststromen kan men d.m.v. de Zwarte soldatenvlieg (BSF) eiwitten en vetten oogsten. Agropolis zit met enkele andere partners tevens in het Circular Cluster Project dat o.a. verband houdt met bio-energie. Namen als GL-Projects, Insect-systems, VemaTech, Agron-Farm-systems en QD-Tech zijn startup-bedrijven die innoveren hieromtrent.

Vervolgens kregen we van een eloquente medewerker, Guido Sterk, een uitgebreide cursus over gewasbescherming en de toekomstmogelijkheden op dit vlak voor land- en tuinbouw. Guido is mariene bioloog en was werkzaam in het voormalige Opzoekingsstation in Gorsem o.a. in verband met de bestrijding van de perebladvlo. Dit bracht hem op het pad van de geïntegreerde bestrijding. Guido was tevens de eerste die op Agropolis de weg effende met zijn IPM-Impact (Integrated Pest Management) project. Met een team van vier wetenschappers op de site beheren ze een eigen hal met daarin zes cleanrooms die gebruikt worden als laboratoria. Daarnaast tevens proefvelden met  tunnels voor eigen onderzoeken.
Om het hele verhaal van Guido en de uitgebreide rondleiding over hommelkweek hier nog neer te pennen zou me te ver leiden vermoed ik en al de namen van ziekten, insecten en producten zou ik ook niet meer kunnen resumeren. Het was duidelijk, Guido is een bijzonder gepassioneerd en boeiende onderzoeker.
Ik had even bij de receptie een kort gesprek met hem daar ik had opgemerkt dat hij vermoedelijk van Hasselt afkomstig was. Dat ik niet alleen, opgetrokken in onze Limburgse hoofdstad, later in de landbouwsector terechtkwam was een leuke opsteker voor mij.

Het was weer een interessante bijeenkomst en tevens een pluim op de hoed van onze voorzitter Piet die deze contacten en afspraken regelt.

Verslag – Luc Martens

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer