slideshow 1

You are here

PCF te Kerkom - Nieuwjaar 2010

Op vrijdag 15 januari werden we vergast op het Proefcentrum Fruitteelt te Kerkom (Sint-Truiden).
Bij de binnenkomst werden we ontvangen in de hal van de recent gebouwde complex met kantoren en labo's. De genodigden kregen een glaasje Pipo-fruitdrank, gemaakt op een boogscheut van de onderzoeksinstelling in het Wit Kasteel te Kerkom. Een betere entree konden we moeilijk wensen.
Na elkaar de beste wensen overgemaakt te hebben gaf kersvers voorzitter Georges Noelmans een korte inleiding waarin hij een overzicht gaf van de reeds geplande activiteiten voor 2010.

Er volgde dan een interessante uitleg over de werking van de instelling.
Directeur René Ginckels legde de doelstellingen en de werking van het proefbedrijf uit. Met zijn 89 personeelsleden en 50 ha in beheer een hele onderneming voor de Haspengouwse regio.
Het PCF is een fusie van de Proeftuin van Velm, het Opzoekingsstation van Gorsem en de Proeftuin voor Aardbeien en Kleinfruit. Deze laatste bevindt zich nog te Tongeren maar er wordt onderzocht of deze ook zinvol kan overgeheveld worden naar Kerkom.
We leerden dat de taken van het proefcentrum zeer divers zijn: o.a. waarneming en waarschuwingsdienst, onderzoek, advies en voorlichting.
Ook de werkingskosten en financiering kwamen aan bod. Personeelskosten vormden bij de uitgaven de overhand. Eigen diverse inkomsten en subsidies vormden de voornaamste posten aan debetzijde.
Ir. Jef Vercammen had het vervolgens over technische aspecten van de afdeling pit- en steenfruit. Hieronder resorteert het onderzoek naar nieuwe variëteiten appel, peer en kers en naar nieuwe vormen van teeltbescherming zoals hagelnetten, vorstbestrijding, fertigatie ed. Ook wortelsnoei, diverse plantsystemen zijn enkele aspecten van onderzoek.
Vervolgens kregen we onder de deskundige leiding van ir. Tom Deckers een rondleiding in de labo's. Hij vertelde ons dat de nieuwe infrastructuur met labo's en serres waar onder quarantaine kan gewerkt worden een aanzienlijke en tevens noodzakelijke verbetering vormde voor het onderzoek naar diverse vruchtboomziekten. Ook de watergift en de monitoring hieromtrent met items als stamwaterpotentiaalmeting, vochtsensoren en monstering van grondstalen was aan de orde.
ir. Tim Beliën die instaat voor het departement zoölogie en meer bepaald gespecialiseerd is in entomologie gaf een korte uiteenzetting over de doelstellingen van hun activiteiten. Feromonenvallen, subletale effecten van bestrijdingsmiddelen op bijen, inzetten van nuttige insecten als oorwormen en hun achteruitgang, fytoplasma-infectie werden hierbij o.a. vernoemd.
Ten slotte was ir. Wendy Vanhemelrijk, van de afdeling mycologie aan het woord. Hierbij vielen termen als sporenval, takschurft, anti-oxidanten, enz. We onthielden vooral dat gestreefd wordt naar een zo laag mogelijk gebruik van chemische middelen en dat een exacte timing van toedienen hierbij een absolute prioriteit is.
Bij het verlaten van de lokalen en het binnenkomen in de smaakvolle peervormige hal kregen we een nieuwjaardrank aangeboden en werden we onthaald op lekkere belegde broodjes. We werden nog verder verwend met een dessert en de glazen werden rijkelijk gevuld.
Het was meer dan een geslaagde inzet van ons nieuwe activiteitenjaar. Dank daarvoor aan alle medewerkers van het PCF die dit interessante bezoek mogelijk maakten.
Enkele sfeerbeelden vind je hier

De website van PCFruit

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer